Сторінка соціально - психологічної служби школи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОрядок повідомлення про факт жорстокого поводження з дитиною

/uploads/editor/3355/112198/sps/poryadok_povidomlennya_pro_fakt_zhorstokogo_povodzhennya_z_ditinoyu.doc

Нормативне забезпечення насильства над дітьми

/uploads/editor/3355/112198/sps/normativne_zabezpechennya_nasilstva_nad_ditmi.doc

АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'ї

/uploads/editor/3355/112198/sps/algoritm_diy_pracivnikiv_sistemi_osviti_u_vipadku_viyavlennya_nasilstva_v_sim.doc

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

 

Пам’ять

У молодшому шкільному віці виникає загроза неправильного використання пам’яті. Намагаючись запам’ятати якомога більший обсяг матеріалу, учень послаблює роботу над його осмисленням, спирається на механічне запам’ятовування. Тому вчителям, потрібно забезпечити усвідомлення і виконання дітьми правила: запам’ятовувати після того, коли зрозумів.

 

Особливості роботи уяви у дітей молодшого шкільного віку:

1.Зростає швидкість утворення фантазій, які пов’язані з бажанням дитини.

2.Створення нових образів є допоміжним при засвоєнні інформації.

3.Потрібно розвивати репродуктивну (відтворювальну) форму уяви.

Підсумовуючи, у молодшому шкільному віці характерним є:

1.Формування самоповаги до себе через успішність, досягнення та стосунки з однолітками.

2.Недостатній рівень розвитку емоційного інтелекту

3.Особа вчителя є беззаперечним авторитетом та прикладом для наслідування

4.Вікова і ситуативна криза 6-7 років

5.Емоційна вразливість

Підлітковий вік

Мислення
У підлітковому віці мислення стає абстрактним, розмірковуючим та формальним, певною мірою через соціальну взаємодію. У дитини з’являється власна логічна система, а також здатність критикувати, систематизувати, робити висновки та будувати гіпотези, перевіряти. Також підлітки часто створюють собі кумирів.

У середньому та старшому шкільному віці характерним є:

– Боротьба самостійність
– Недостатній розвиток уваги, що може стати причиною втрати інтересу
– Пошук способу зайняти соціальний статус 
– Формування самосвідомості
– Підліткова криза

Мотивація до навчання

Мотивація постає через бажання задовільнити потребу; потреба – нестача людини в чомусь, що стає джерелом її активності. Потреби – це стани особистості, завдяки яким регулюється поведінка, визначається напрям мислення, почуттів і волі.  Саме тому, інформація без усвідомлення потреб учнем не має для нього жодного значення, а отже, й не спонукає до навчання. Ось чому, викладаючи навчальний матеріал, необхідно враховувати потреби учнів певного віку. Навчальний матеріал повинен подаватись у такій формі, щоби він викликав емоційний відгук, був досить складним, активізував пізнавальні психічні процеси.

Особа вчителя є важливою для формування психологічної та емоційної компетентності дитини.

Існує 8 видів емоційної компетентності, виділених Керолін Саарні:

– усвідомлення власних емоційних станів;

– здатність розпізнавати емоції інших людей;

– здатність використовувати словник емоцій та форми вираження, прийняті у певній культурі;

– здібність емпатичного включення у переживання інших людей;

– здібність розуміти, що внутрішній емоційний стан не обов’язково відповідає зовнішньому вираженню як у самого індивіда, так і в інших людей;

– здібність справлятися зі своїми негативними переживаннями;

– усвідомлення того, що структура та характер взаємовідносин значною мірою визначається тим, як емоції виражаються у відносинах;

– здібність бути емоційно-адекватним.

 


Матеріали підготувала: Дзвінка Завалій

19 заповідей Марії Монтессорі

 

 

 

Картинки по запросу мария монтессори

 

1Дітей вчить те, що їх оточує.

2Якщо дитину часто критикують - вона вчиться засуджувати.

3Якщо дитину часто хвалять - вона вчиться оцінювати.

4Якщо дитині демонструють ворожість - вона вчиться битися.

5Якщо з дитиною чесні - вона вчиться справедливості.

6Якщо дитину часто висміюють - вона вчиться бути боязкою.

7Якщо дитина живе з почуттям безпеки - вона вчиться вірити.

8Якщо дитину часто ганьблять - вона вчиться відчувати себе винною.

9Якщо дитину часто схвалюють - вона вчиться добре до себе ставитися.

10Якщо до дитини часто бувають поблажливі - вона вчиться бути терплячою.

11Якщо дитину часто підбадьорюють - вона набуває впевненість у собі.

12Якщо дитина живе в атмосфері дружби і відчуває себе необхідною - вона вчиться знаходити в цьому світілюбов.

13Не кажіть погано про дитину - ні при нійні без неї.

14Концентруйтесь на розвитку хорошого в дитинітак що в підсумку поганому не залишатиметься місця.

15Завжди прислухайтеся і відповідайте дитині, яка звертається до вас.

16Поважайте дитинуяка зробила помилку і зможе зараз або трохи пізніше виправити її.

17Будьте готові допомогти дитині, яка знаходиться в пошуку і бути непомітними для тієї дитини, яка вже всезнайшла.

18Допомагайте дитині освоювати неосвоєне раніше. Робіть ценаповнюючи навколишній світ турботоюстриманістютишею і любов'ю.

19У поводженні з дитиною завжди дотримуйтеся кращих манер - пропонуйте їй краще, що є в вас самих.

 

Правила поведінки учнів ЗОШ І ступеня № 37

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

1. Загальні правила поведінки

1.1. Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи, загальноприйнятих нормах і правилах поведінки у суспільстві.

1.2.  Здобувачі освіти (учні) повинні:

 приходити до школи за 10 – 15 хвилин до початку занять, чисті і охайно одягнені;

 дотримуватися правил ввічливості у спілкуванні з дорослими та іншими учнями школи;

  приносити  необхідні навчальні приладдя, книги, зошити (відпорвідно до розкладу), щоденник;

  дбайливо ставитися до підручників, зошитів та іншого шкільного приладдя;

  приходити до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків;

  охайно вести щоденник і надавати його на вимогу педпрацівника  без будь-яких заперечень;

  у разі пропуску учбових занять  пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях;

дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням;

 бережуть майно школи, а у разі пошкодження шкільного майна батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки згідно вимог чинного законодавства;

   проявляти повагу до старших, піклуватись про молодших;

  ( як і  педагоги) звертатися один до одного шанобливо;

   поступатися дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам;

   поза школою поводитися скрізь і всюди так, щоб не осоромити честь та гідність себе, своєї родини, не заплямувати добре ім’я школи.

 

1.2.  Учням (здобувачам освіти) забороняється:

    принижувати, ображати інших (дітей чи дорослих) словами, діями, жестами;

    грубіянити, бити, штовхати, цькувати інших дітей; залякувати їх, знущатись фізично та психологічно;

    заважати проведенню навчальних та виховних занять: викрикувати, ходити по класу без дозволу вчителя чи вихователя, ображати інших учнів та працівників школи;

  приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогнебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики;

  вживання непристойних виразів і жестів;

  без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час;

  пропускати заняття без поважних причин;

  брати без дозволу та псувати чужі речі;

 

2. Поведінка на заняттях

2.1 До початку уроку учень повинен прибути до класного приміщення до дзвінка і підготуватися до уроку.

2.2 Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин.

2.3 У разі спізнення на урок постукати у двері класного приміщення, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

2.4 Забороняється виходити з класу без дозволу вчителя.

2.5 Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозволу  у вчителя.

2.6 При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

2.7 Протягом уроку:

    - не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами;

       - не можна підводитися та ходити по класу без дозволу учителя;

       - не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку; 

       - забороняється користуватися мобільними телефонами.

2.8.  Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За першою вимогою вчителя (класного керівника) необхідно надати щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику про ознайомлення з записами.

2.9.  Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час уроків, після їх закінчення, під час перерв.

2.10. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку.

2.11. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

2.12.  Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас.

 

3. Поведінка до початку,
на перервах і після закінчення занять

Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

3.1.  Під час перерви учні зобов’язані:

       - навести чистоту та порядок на своєму робочому місці, підготувати його до наступного уроку;

       - рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони, не бігати;

       - підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням;

      - допомагати на прохання вчителя підготувати клас до наступного уроку.

3.2.  Під час перерв учням забороняється:

       - бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

       - штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яч;

       - сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися;

       - вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, голосно шуміти, заважати відпочивати іншим.

3.3. Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

3.4. Після закінчення занять учень повинен акуратно одягнутися і покинути школу, дотримуючись правил ввічливості. 

 

4. Правила поведінки учнів в їдальні.

4.1.  Учні приходять в їдальню після закінчення певного уроку згідно графіка разом з учителем чи вихователем ГПД.

4.2.  Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

4.3. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

4.4.  Підкоряються вимогам вчителя і працівників їдальні.

4.5. Проявляють увагу й обережність при вживанні гарячих та рідких страв.

4.6. Розмовляти під час перебування у їдальні  слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто знаходиться поряд. Під час вживання їжі розмовляти не можна, щоб не подавитись шматочками їжі.

4.7. Вживати їжу і напої тільки в їдальні.

4.8. Учні прибирають за собою столові прибори і посуд після вживання їжі.

4.9. Дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

4.10.  Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

4.11. Забороняється виносити їжу з їдальні.

5. Кінцеві положення

5.1. Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

5.2. Учні не мають права під час знаходження на території школи та під час навчально – виховного процесу скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та життя і здоров’я оточуючих.

5.3. Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення учбових занять або виховних заходів без дозволу та нагляду працівників школи.

5.4. Паління, вживання алкогольних напоїв та нецензурних висловів на території школи категорично заборонено.

5.5. Учні можуть у будь – який час звернутися до свого класного керівника, будь - кого учителя чи іншого працівника , адмінісрації школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ГОЛОВНЕ:

1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з Вами було добре.

2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй: адже добрі стосунки починаються з посмішки.

3. Навчиться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та друзів.

4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і руйнує їх стосунки.

5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки Вас про це попросять.

6. Якщо Вам буде погано, не поспішайте звинувачувати у цьому інших, вчіться терпіти неприємності: погане швидко проходить.

І – НАЙГОЛОВНІШЕ:

СТАВТЕСЯ ДО ЛЮДЕЙ ТАК, ЯК ХОЧЕТЕ, ЩОБ СТАВИЛИСЬ ДО ВАС!

 

Проблеми булінгу

Нині серед учнів надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми одне до одного.

Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років, однак вона ще й досі не вивчена. Перші публікації в Україні з’явилися 2005 р.

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, задирака, грубіян, насильник) визначається як утиск, дискримінація, цькування. Цей термін означає тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей.

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо, аж до задоволення садистських потреб окремих осіб.

 

    Як показує практика, форми шкільного булінгу можуть бути різними:

·  систематичні кепкування з будь-якого приводу (від національності до зовнішнього вигляду дитини);

·  задирство;

·  фізичні і психічні приниження;

·  різного виду знущання;

·  бойкот та ігнорування;

·  псування особистих речей та ін.

      Хулігани (булі) надзвичайно винахідливі. Новітній їхній "винахід" — кібербулінг, тобто знущання з використанням електронних засобів комунікації.

Дослідники пропонують таку найзагальнішу класифікацію всіх видів булінгу:

·  1-ша група — прояви, пов’язані переважно з активними формами приниження;

·  2-га група — прояви, пов’язані зі свідомою ізоляцією, обструкцією скривджених.

Соціальна структура булінгу, як правило, має три елементи, а саме:

·  переслідувач (булі);

·  жертва;

·  спостерігач.

У сучасній науці існує декілька підходів до вивчення булінгу. Одні дослідники зосереджують увагу на пошуку й визначенні особистісних рис, характерних для особи булі та його жертви. Інші намагаються розглядати булінг як соціально-психологічний процес.

Ось як визначає типові риси учнів, схильних ставати булі, норвезький психолог Д. Ольвеус:

·  вони відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати собі інших учнів, переслідуючи власні цілі; вони імпульсивні й легко шаленіють;

·  вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дорослих (передусім батьків і вчителів);

·  вони не виявляють співчуття до своїх жертв;

·  якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших.

Типові жертви булінгу також мають свої характерні риси:

·  вони полохливі, вразливі, замкнуті й соромливі;

·  вони часто тривожні, невпевнені в собі, нещасній мають низьку самоповагу;

·  вони схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають про самогубство;

·  вони часто не мають жодного близького друга та успішніше спілкуються з дорослими, ніж із однолітками;

·  якщо це хлопчики, вони можуть бути фізичнослабшими за своїх ровесників.

Ці риси є водночас і причиною, і наслідком булінгу. У той самий час, на думку окремих дослідників, відтворити типовий портрет агресора та жертви неможливо.

Деякі психологи фіксують увагу не стільки на індивідуальних властивостях дитини, скільки на її місці в групі. Ті діти, які активно не включені в групові процеси, тримаються осібно, менш товариські, як правило, є аутсайдерами і їх (інколи більш обдарованих і талановитих) не люблять у групі. У таких випадках знаходиться хтось, хто бере на себе роль виконавця групової волі. У результаті виникає булінг.

Говорячи про спостерігачів (ким би вони не були), учені відзначають такі їх типові характерні риси, як відчуття провини і відчуття власного безсилля.

Практично в усіх країнах булінг більш поширений серед хлопчиків, ніж серед дівчаток, і його жертвами також частіше стають хлопчики. Це не просто пустощі або грубість, а особлива форма взаємин.

Кажучи про форми прояву булінгу, найбільш типові для хлопчиків і дівчаток, слід зазначити, що якщо хлопчики частіше вдаються до фізичного булінгу (стусани, поштовхи тощо), то дівчатка більш охоче користуються такими формами тиску, як поширення пліток, виключення з кола спілкування. А втім, ця різниця відносна і схоже, що вона зменшується.

 

Шкільний булінг — явище системне й комплексне. Тому, окрім лікарів, психіатрів, психологів (які займаються зазвичай уже з тими, хто піддався цькуванню та знущанням з боку своїх однолітків і однокласників), до вивчення й профілактики цього явища повинні, безперечно, долучатись учителі, соціальні педагоги, шкільні психологи.

 

Законодавча база : 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

18 грудня 2018 року 
№ 2657-VIII

 

Про випадки булінгу просимо повідомляти особисто чи за телефонами класних керівників, адміністрацію, практичного психолога, соціального педагога, вихователя чи іншого працівника школи.

 

Повідомляємо також наступні телефони довіри, зокрема:

—      Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

—      Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

—      Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

—      Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 80050 17 20;

—      Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

—      Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

 

—      Національна поліція України 102.

Сайт МОН України щодо протидії булінгу: https://mon.gov.ua/ua/tag/protidiya-bulingu 

 

Додаток 1

до наказу по закладу

від 23.01.19 № 4 - 0

 

План дій з профілактики булінгу серед учнів
ЗОШ
І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

2018 – 2019 н. р.

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Діагностичний етап

1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

Лютий - березень

Практ. психолог Єм І. В.

 

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу

Упродовж року

Класні керівники, класоводи,

практичний психолог Єм І. В.

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на Ради закладу

Батьки здобувачів освіти

Березень

Директор школи

Дадонова Т. В.

2

Засідання ЦМО

 ( класних керівників) на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Педпрацівники

Березень

Заступник директора з НВР

Каграманян Н. В.

3

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Березень

Заступник директора з НВР

Каграманян Н. В.

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

1 – 4

Упродовж року

Психолог Єм І. В.

5

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

Квітень

Директор школи Дадонова Т. В.

6

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Квітень

Психолог Єм І. В.

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

 

Педагогічний колектив

Упродовж року

Заступник директора з НВР

Каграманян Н. В.

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

1

Упродовж року

Класні керівники

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-4

Упродовж року

Класні керівники

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

1-4

Упродовж року

Класні керівники  

4

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів на уроках

1-4

Упродовж року

Класні керівники  

5

Проведення заходів в рамках  тижня права «Стоп булінгу»

1-4

11-15 квітня

Класні керівники, зав. бібліотекою, педагог - організатор, практичний психолог школи

6

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

Психолог школи

Єм І. В.

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

Психолог школи

Єм І. В. 

8

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

1-4

13-17 травня

Класні керівники та педагог - організатор

9

Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібергбулінг»

4

Березень- квітень

Педагог-організатор

Психологічний супровід

1

Діагностика стану психологічного клімату класу

1-4

Упродовж року

Психолог школи

Єм І. В.

2

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час

1-4

Упродовж року

Психолог школи

Єм І. В.

3

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-4

Упродовж року

Психолог школи

Єм І. В.

4

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-4

Упродовж року

Психолог школи

Єм І. В.

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

 

1-4

Упродовж року

Класні керівники

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-4

Упродовж року

Психолог школи

Єм І. В.

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

Січень – Березень

Психолог школи

Єм. І. В.

4

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

 

Упродовж року

Заступник директора з НВР Каграманян Н. В. та практичний психолог Єм І. В.

             

 

 

 

Психофізіологічні особливості дітей шестирічного віку

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_41/files/psihofiziologichni_osoblivost_prezentaciya_seminar_2009i.rar

 

Якщо ви знаєте чи чуєте, що б"ють дитину:

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_41/files/28575669_2498625116902866_3744957707117974133_n.rar