Вакантні посади

У школі вакантні посади: 

Практичного психолога (0,5 ставки); кваліфікаційні вимоги:

Практичний психолог вищої категорiї: повна вища освiта (магiстр, спецiалiст) зi спецiальностей «Практична психологiя», «Психологiя». Стаж педагогiчної роботи не менше 8 рокiв.
 
Практичний психолог I категорiї: повна вища освiта (магiстр, спецiалiст) зi спецiальностей «Практична психологiя», «Психологiя». Стаж педагогiчної роботи не менше 5 рокiв.
 
Практичний психолог II категорiї: повна вища освiта (магiстр, спецiалiст) зi спецiальностей «Практична психологiя», «Психологiя». Стаж педагогiчної роботи не менше 3 рокiв.
 
Практичний психолог: повна вища освiта (магiстр, спецiалiст) зi спецiальностей «Практична психологiя», «Психологiя», без вимог до стажу роботи.

Соціального педагога ( 0,5 ставки); кваліфікаційні вимоги:

Соцiальний педагог вищої категорiї: повна вища освiта за спецiальнiстю «Соцiальна педагогiка». Пiдвищення квалiфiкацiї за програмами пiдготовки спецiальностi «Корекцiйна освiта (за нозологiями)». Стаж роботи за професiєю соцiального педагога І категорiї — не менше 2 рокiв.

 

Соцiальний педагог І категорiї: повна вища освiта  за спецiальнiстю «Соцiальна педагогiка». Пiдвищення квалiфiкацiї за програмами пiдготовки спецiальностi «Корекцiйна освiта (за нозологiями)». Стаж роботи за професiєю соцiального педагога ІІ категорiї — не менше 2 рокiв.

 

Соцiальний педагог ІІ категорiї: повна вища освiта за спецiальнiстю «Соцiальна педагогiка». Пiдвищення квалiфiкацiї за програмами пiдготовки спецiальностi «Корекцiйна освiта (за нозологiями)». Стаж роботи за професiєю соцiального педагога — не менше 1 року.

 

Соцiальний педагог: повна вища освiта за спецiальнiстю «Соцiальна педагогiка», без вимог до стажу роботи.