Вакантні посади

Директор школи. 

 

Згідно нормативних вимог Закону України "Про повну загальну середню освіту".

 

Асистент вчителя. 

Повна вища педагогічна освіта, курсова перепідготовка щодо роботи в умовах інклюзії; володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій на посаді, яку обіймає; високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчість; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; загальна культура, високі моральні якості. Повинен мати розвинені комунікативні та організаційні здібності, навички розв’язання конфліктних ситуацій.