Вакантні посади

 

Сестра медична. 

Сестра медична загальноосвітнього навчального закладу має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Без вимог до стажу роботи.

Педагог - організатор

Кваліфікаційні вимоги: повна або неповна вища педагогiчна освiта. Без вимог до стажу роботи.