Про впровадження проекту Google Apps for Education

 

Відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 серпня 2015 року №429/о  «Про реалізацію проекту щодо впровадження  GoogleAppsforEducation у загальноосвітніх навчальних закладах міста Кіровограда», з метою активізації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти та створення в місті єдиної відкритої електронної бази освіти з використанням Google  Apps for Education в закладі створена творча група у складі : Каграманян Н.В., заступника  директора з навчально-виховної роботи, керівника групи; Зайченко С.В., керівника творчої групи, вчителя початкових класів; Турлюн О.В., вчителя початкових класів; Говорової Н.В., вчителя початкових класів; Кучер Л.Л., вчителя початкових класів; Мельницької А.І., вихователя групи продовженого дня; Грицай А.Г., вихователя групи продовженого дня.  Розроблений план заходів щодо впровадження GoogleAppsforEducation, в рамках якого проведена реєстрація установи як некомерційного навчального закладу, підтверджене право власності на домен та налаштовано електронну пошту.

 

2017 - 2018 н. р.

Google Apps for Education у роботі навчального закладу

 

 

Підготувала  заступник директора з НВР

ЗОШ І ст. №37 Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області  Каграманян Н.В.

 

 

 

“Скажіть  мені - і я  забуду.

Покажіть  мені - і я  запам'ятаю.

Дайте можливість  обговорити - і я зрозумію.

Дайте  можливість  навчити  іншого -  і я  досягну  досконалості”.

Конфуцій

 

    У  світі  інформаційних  технологій,  маючи  вільний  доступ  до  ПК  і мережі  Інтернет,  кожна  особистість  має  бути  комп'ютерно-грамотною, прагнути  до  самоосвіти  і  самовдосконалення, продуктивно опрацьовувати  корисну  інформацію  і  використовувати  здобуті  знання для  розв'язання  конкретних  проблем. 

       Одним  із  способів  розв'язання цього  завдання  може  стати  використання  новітніх  інформаційних технологій,  які  значно  підвищують  ефективність  роботи  основних учасників процесу навчання: управлінців, педагогів, учнів та їх батьків  

  Робота нашого закладу, щодо впровадження інноваційної діяльності, розпочалася з вивчення рівня володіння педпрацівниками ІКТ.  Рівень володіння ІКТ технологіями серед педагогів нашої школи становив 100%. 

      На  виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради від 28 серпня 2015 року № 429/0  «Про реалізацію проекту щодо впровадження Google Apps for Education” та з метою активізації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в школі,  приєднання до єдиної відкритої електронної бази освіти міста по школі було видано наказ від 21.08.16 №165 «Про створення творчої групи вчителів щодо запровадження Google Apps for Education». Заступником директора з навчально-виховної роботи (за участі творчої групи) був складений План заходів щодо запровадження Google Apps for Education по  ЗОШ  І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

Заступник директора з навчально-виховної роботи разом із членами творчої групи постійно проводять теоретичні, практичні заняття, з використанням комп’ютерних технологій у навчальній діяльності та в позаурочний час. Педагоги мали змогу ознайомитись теоретично та практично з особливостями застосування  :

-          різноманіттям сервісів, ресурсів, служб Google, що використовуються у навчально-виховному процесі;  

-         зосередили увагу на перевагах використання інструментів Google Apps for Education для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу;  

-         практично ознайомились з середовищем Google Apps for Education, додатком Classroom;  освітніми ініціативами Google.

    Google Apps - система інструментів, які ми можемо адаптувати під свої професійні потреби.

Важливим є залучення педагогів та учнів до співпраці з упровадження комп’ютерних технологій, використання діючих навчальних програм, прикладного програмного забезпечення щодо створення електронного дидактичного, роздаткового, наочного, навчального та навчально  – контролюючого  матеріалів, використання аудіо - та відеоматеріалів, мережі Інтернет для проведення уроків з різних предметів.

Педагогічний колектив у постійному пошуку, що сприяє високій ефективності навчально – виховного процесу.

Організацію  і управління єдиним інформаційним простором школи здійснюємо за допомогою сервісів Google. На разі у школі ефективно працюють:

1. Внітрішкільний сайт «Електронна учительська», що забезпечує здійснення зручного дистанційного управлінського зв’язку  між педагогами та адміністрацією. Членами віртуальної учительської є всі представники педагогічного  колективу,  включаючи  завідувача бібліотекою, практичного психолога  – соціального педагога. «Електронна учительська» будується на принципах відкритого обміну даними, колективного використання даних, авторського права, миттєвого зворотнього зв’язку.

Основні переваги електронної учительської :

–  Інформативність: інформаційне забезпечення щодо ознайомлення з нормативною базою, управлінськими документами стосовно ефективного забезпечення організації навчально – виховного процесу.

–  Доступність: ознайомлення з нормативними документами та локальною шкільною документацією, запропонованою адміністрацією на сайті,  може  здійснювати будь-який його користувач,  незалежно від того, де він знаходиться, у зручний для себе час.

–  Дієвість: сайт надає інформацію про життєдіяльність навчального закладу 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

–  Ефективність: сайт допомагає ефективно вирішувати проблеми та розширює сфери діяльності.

Різного роду накази, розпорядження, оголошення більше не потрібно роздруковувати та вивішувати на стендах школи. Тепер кожен педагог знає, що вся необхідна документація знаходиться в хмарному освітньому середовищі електронній учительській. Ефективно забезпечується таким чином також робота  віртуальних методичних спільнот педагогів школи, шкільних методичних формувань щодо удосконалення сучасного дидактичного й методичного забезпечення освітнього процесу з ефективним використанням «хмарних технологій», робота «Віртуального тренінгового кабінету з основ здоров’я  та запровадження превентивного проекту «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)»» тощо.

2. Підвищує ефективність організаційної діяльності педколективу  електронний календар. Цей  компонент  сервісу  став  гарним помічником  у  плануванні  роботи  закладу.  Доступ  до  даних  календаря дає  можливість  усім  педагогам та  адміністрації закладу мати повне уявлення про роботу як кожного класу, педагога, так і закладу в  цілому,  забезпечує  можливість  регулювати  планування  класних  та загальношкільних  заходів,  отримувати  на  власну  електронну  пошту нагадування про ту чи іншу подію.

3. Обмін документами з педагогічними працівниками відбувається через електронну пошту Gmail.

4.  Google Disc дозволяє організувати безкоштовне хмарне сховище на кожного педагогічного працівника  закладу, хто має аккаунт в Google Apps for Education.

 Активне використання Google Disc забезпечує:

-         застосування  спільної одночасної  роботи  над  документами;

-         використання, застосування та створення  різноманітного спрямування таблиць;

-         створення презентацій;

-         роботу з і за шаблонами для автоматичної обробки результатів при підготовці до педрад, нарад, різних методичних заходів;

-         он-лайн  діагностики, тощо.

     Відпала проблема багаторазової пересилки документа, що редагується. У сховищі знаходиться один документ, над яким можуть працювати декілька осіб, і цей документ завжди має свою найсвіжішу версію.

  Це дозволяє економити час та виконувати свою роботу більш продуктивно і якісно.

       Особливо зручно з метою глибокого аналізу й оцінки  результативності навчання учнів школи, оцінки ефективності навчального процесу з точки зору виконання вимог Державних стандартів початкової освіти, аналізу успішності навчання з урахуванням особливостей учнів, узагальнення позитивного педагогічного досвіду та вчасної позитивної корекції виявлених недоліків в організації та педагогічному й психологічно комфортному забезпеченні навчально-виховного процесу у школі протягом року проводити у Googlе – диску моніторинг якості освіти: кожен з педагогів  вносить результати до Googlе – диску, заступник має змогу тут же все систематизувати, узагальнити та прийняти до системного аналізу.

5. Використання Google форм для збору та аналізу інформації.

     Ми активно застосовуємо цей інструмент у нашій школі. За допомогою форм Google проводиться опитування, тестування учнів, анкетування педагогів та батьків. Створити Google форму  доволі не важко, кожен користувач, який має початкові навички роботи з офісними додатками, легко впорається з цією задачею.

6. За допомогою «Google Hangouts»  спілкуємося з педагогами, приймаємо участь у  відеоконференціях.

7.  Забезпечення контролю щодо здійснення дистанційної  роботи педагогів з  учнями за допомогою ресурсу Google Classroom .

7. Дуже ефективною виявилась також постійна співпраця з колегами у спільноті Google + “Заступник директора з НВР Каграманян Н.В.”.

       Закінчити свою презентацію хочу словами американського філософа, реформатора освіти Джона Дьюї:  «Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити сьогодні так, як вчили цьому вчора».