Удосконалення якості та ефективності бібліотечного уроку шляхом підвищення медіа та інформаційної грамотності шкільного бібліотекаря.

Глобалізація сучасного інформаційного світу сприяла утвердженню медіакультури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі й в бібліотечному просторі. Ми живемо в історично складний та інформаційно насичений час, в якому сучасна людина, щоб почувати себе комфортно повинна постійно вчитися. Якщо декілька років тому професія бібліотекар асоціювалася із такою собі жінкою пенсійного віку, яка перебирає формуляри у порожній читальній залі. То сьогодні це зовсім не так.

Бібліотекар XXI століття живе в світі комп'ютерів, Інтернету, в інформаційному просторі, і уміння користуватися інформаційними технологіями  забезпечує не лише ефективність його роботи,  а й професійний розвиток загалом. Тому важливо вже зараз знівелювати старий стереотип, де бібліотека –  це книгосховище, і перетворити своє робоче місце на  інформаційний  центр в якому,  бібліотекар – інформаційно-методичний працівник.

Обізнаність у світі ком’ютерної техніки та медіа ресурсів дає можливість бібліотекареві працювати ефективніше. Використовуючи сучасні досягнення ІКТ бібліотекар зможе проводити бібліотечні уроки, створювати віртуальні виставки, завантажувати навчальні посібники, обмінюватися досвідом з іншими бібліотеками, що є так необхідним  у його повсякденній діяльності.

                                       

Переваги медіа та інформаційних ресурсів.

 У сучасній системі освіти використання мультимедійних засобів навчання є безумовною перевагою.

Використання засобів мультимедіа з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й поглиблення знань.

Мультимедіа – це окремий вид комп’ютерної технології, який об’єднує в собі як традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, музика, відео фрагменти, анімація.

 В навчально-виховному процесі засоби мультимедіа виконують важливі дидактичні функції:

-    Пояснення нового матеріалу, його закріплення або систематизація, а також додаткова ілюстрація до вже відомих фактів та знань;

-    Наочне представлення вже відомих фактів, або нове їх висвітлення;

-    Об’ємний матеріал може бути представлений у зручній та доступній формі.

До мультимедійних засобів навчання можна віднести:

- мультимедіа-презентацію;

- слайд-шоу;

- електронний звіт;

- мультимедіа-доповідь;

- електронний журнал;

- навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line);

- навчальні фільми та відео демонстрації та багато інших мультимедіа-систем.

Підвищення та покращення якості бібліотечного уроку шляхом використання інформаційних та медіа ресурсів.

У роботі шкільного бібліотекаря також доцільно використовувати різні засоби мультимедіа. Вони, звичайно, не повинні ставати основним джерелом інформації для користувачів, оскільки в роботі бібліотекаря основним знаряддям було і залишається слово.

Тим не менш, шкільний бібліотекар активно використовує у роботі із учням такі засоби мультимедіа як презентації або слайд-шоу. Це одні із найбільш функціональних та ефективних засобів під час проведення бібліотечних уроків, лекцій, масових заходів тощо.

Мультимедіа-презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з об’єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об’єкту, який досліджується, імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на екрані.

Використання мультимедіа-презентацій дозволяє бібліотекарю зручно й ефективно висвітлювати інформацію під час проведення бібліотечних уроків на будь-яку тематику. Наприклад, при проведенні уроку в 4 класі на тему «Історія створення книги» поряд із словесною розповіддю бібліотекаря про історію виникнення книги , бібліотекар може легко підготувати для учнів навчальну презентацію для наочного представлення видів та типів книг в їх історичному розвитку. В даному випадку медіа ресурси слугують незамінним помічником, адже виникає низка труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати учням експонати (древні писемні пам’ятки) або обладнання (перші друкарські станки). У такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні фото фрагменти, які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної мультимедіа-презентації.

Висновки

 Таким чином, використання мультимедійних продуктів не лише під час бібліотечних уроків, а взагалі у бібліотеці:

- Сприяє покращенню іміджу бібліотеки серед учасників навчально-виховного процесу та освітянської спільноти; бібліотека позиціонує себе сучасною установою, яка крокує у ногу з часом.

- Позитивно впливає на затребуваність бібліотечних заходів, покращує їх якість, наочність, естетику та ефективність засвоєння інформації.

- Сприяє освіті, розвиває пізнавальні інтереси читачів, пропагує читання, стимулює звернення до книги як до першоджерела.

- Зобов’язує персонал бібліотеки підвищувати свою професійну підготовку і компетентність, набувати навички роботи із сучасними технічними засобами.

- Стимулює розвиток творчості, самовираження, втілення ідей, обмін культурними і суспільним цінностями.

 

 

Подобається