Школа молодого педагога

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/innovaciyno_komunikaciyniy_u2017-2018 н.р.

Засідання 1

31.08.17

Жиленко Н.А. - керівник "Школи молодого педагога" провела аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Керівник наголосила, що протягом навчального року відбулися чотири засідання ШМП та Декада "Ініціатива та творчість молодих". В ході цих заходів, а також  молодим педагогам була надана методична допомога педагогами-нгаставниками в складанні календарно-тематичного планування, конспекту уроку та виховного заходу.

Керівник ШМП зазначила, що в 2017-2018 навчальному році "Школа молодого педагога" буде працювати над проблемою "Використання компетентнісногпідходу молодими педагогами в навчанні молодших школярів, зокрема формування читацької компетентності", ознайомила з положеннями цієї проблеми.

Педагоги-наставники інформували молодих педагогів про нормативні документи (Листи МОН) на допомогу класному керівникові, вихователям ГПД та вчителям іноземної мови, особливо звернули увагу на  Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року «Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік». Ознайомили із Концепцією "Нова українська школа", а саме на інтегровані уроки.

 

Засідання 2

від 30.11.17

Горчинська Н.П., педагог-наставник "Школи молодого педагога",  наголосила що актуальною стає проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів, оскільки саме рівень сформованості навичок самостійної роботи з книгою є передумовою інтелектуального та духовного зростання учня. Неможливо сформувати читацьку компетентність без правильно організованої і серйозно поставленої роботи учнів з перших днів навчання з книгами із доступного кола читання, без виховання в дітей бажання і звички у вільний час звертатись до книги, читати ті, які підходять саме конкретній дитині, а не комусь іншому. І саме завдання учителя початкових класів не тільки навчити свідомо, правильно, виразно читати, розуміти, аналізувати твори, але і формувати у дітей соціальні, морально-етичні цінності через художні образи літературних творів; розвивати мовлення учнів; формувати уміння створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); розвивати творчу літературну діяльність школярів; формувати у них навички самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; уміння здійснювати пошук, відбір інформації для вирішення навчально-пізнавальних завдань.

Жиленко Н.А, пояснила присутнім, що найважливіше завдання початкової школи - навчити дітей вчитися, а це неможливо без уміння читати і працювати з книжкою. Вчитель пояснила, що предмет читання ставить за мету виробити в учнів не тільки уміння читати, а й внутрішнє бажання читати, що є усвідомленням необхідності спілкування з книгою, бачити в цьому життєву потребу (самостійне читання). Педагог – наставник наголосилаЄ що швидкість є однією з якостей читання, яка забезпечує усвідомлення тексту. Ознайомила із вправами, які розвивають швидкість читання.

Денисенко С.О. – педагога-наставника, яка звернула увагу молодих педагогів на роль бібліотеки  у формуванні читацької компетентності молодших школярів. Вчитель наголосила на співпраці вчителя і бібліотекаря по впровадженню різних видів уроку позакласного читання: урок-гра, урок-подорож, урок-змагання, урок-казка, урок-вікторина, урок-КВК. основною метою яких є формування навички читання та читацької самостійності учнів, позитивного ставлення школяра до читання з власної ініціативи. Чим раніше дитина візьме в руки «свою» книгу, тим швидше процес читання перетвориться на насолоду, осмислення, потребу читати. Тому формувати самостійного читача, розвивати пізнавальні інтереси потрібно з першого тижня перебування дитини в школі

 

 

2016-2017 н.р.
                     /uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/plan_roboti.doc       

Засідання 1

02.09.16

Жиленко Н.А – керівник "Школи молодого педагога" провела аналіз методичної роботи ШМП за минулий навчальний рік. Керівник наголосила, що протягом навчального року відбувся Місячник молодого педагога-стажиста, чотири засідання ШМП та Декада "Ініціатива та творчість молодих". В ході цих заходів молодим педагогам була надана кваліфікована методична допомога педагогів-наставників в складанні календарно-тематичного планування, конспекту уроку, виховного заходу.

Керівник «Школи молодого педагога» зазначила , що з 2016 – 2017 н.р. «Школа молодого педагога» буде працювати над новою методичною проблемою «Використання компетентнісного  підходу молодими  педагогіами в навчанні молодших школярівзокрема української та англійської мови з метою формування ключової комунікативної та соціокультурної компетентностей». Ознайомила з теоретичними положеннями цієї проблеми.

Моолді педагоги ознайомилися із своїми наставниками

Педагоги-наставники  інформували про нормативні документи на допомогу класному керівникові, ознайомили їх з «Інструкцією щодо заповнення Класного журналу для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Також звернули увагу на "Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання  навчальних досягнень учнів початкової школи" (додаток до наказу МОН України  від 19.08.2016 №1009), "Опис ключових змін в оновлених програмах", "Методичні рекомендації до викладання навчальних предметів" (додаток до листа МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437, "Концепцію національно-патріотичного виховання", лист МОН України «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів   надмірним обсягом домашніх завдань» від 28.01.2014 р. № 1/9-72; лист МОН України «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі» від   18.04.14 р. № 1/9-209.

 

 

 

 

 

План роботи

школи молодого педагога

на 2015-2016 н.р.

 /uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/plan_roboti_15_16_n_r.doc

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/patriotichne_vih_metodichni_19_05_2015_povny.doc

Засідання № 1

відбулося 31.08.2015 року.

         На засіданні Жиленко Н.А – керівник "Школи молодого педагога"  провела аналіз методичної роботи ШМП за минулий навчальний рік. Керівник наголосила, що протягом навчального року відбувся Місячник молодого педагога-стажиста, чотири засідання ШМП та Декада "Ініціатива та творчість молодих". В ході цих заходів молодим педагогам була надана кваліфікована методична допомога педагогів-наставників в складанні календарно-тематичного планування, конспекту уроку, виховного заходу.

      Також керівник зазначила , що з 2015 – 2016 н.р. «Школа молодого педагога» буде працювати над новою методичною проблемою «Підвищення   професійного  рівня  молодих педагогів, розвитку їх  творчої особистості щодо організації та ефективного проведення компетентнісного уроку» . Ознайомила з теоретичними положеннями цієї проблеми. 

Вчителі-наствники ознайомили молодих педагогів з «Інструкцією щодо заповнення Класного журналу для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», надали методичні рекомендації  вчителям  із складання та оформлення календарно-тематичного планування. Також звернули увагу на «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Бібліотекар школи ознайомила з новинками науково – педагогічної,   психологічної та методичної літератури, що надійшла в шкільну бібліотеку.

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/suchasniy_kompetentnisno_zorientovaniy_urok.doc

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/metodichni_rekomendacii.doc

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/metodichni_rekomendacii_2015_2016_vivch_bazovih_disc_1.doc

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/ministr_plan_zahodiv_16_chervnya_ostatochniy_variant.doc

Засідання № 2

відбулося 10.11.2015 р.

 

Вчителі-наставники пояснили присутнім вимоги до сучасного компетентнісного уроку, підкреслили, що урок проводиться не для учнів, а разом з учнями. Наголисили, що компетентнісна спрямованість сучасного уроку сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей, зауважили, що компетентнісний підхід тісно пов'язаний з такими підходами до навчання як: особистісно-орієнтований та діяльнісний підхід.

Вчителі звернули увагу молодих педагогів на те, як управляти учнівським колективом, на особливості деяких етапів уроку, організацію навчально-методичного забезпечення і оснащення уроку, раціональне витрачання часу, на зворотній зв'язок «вчитель-учні".

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/peredumovi_efektivnogo_uroku_1.doc

Засідання № 3

відбулося 05.01.2016 р.

Вчителі-наставники пояснили, що результативність у роботі досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, пошуками відповіді на питання: «Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?», зазначила, що сучасний урок вимагає від педагога оптимального поєднання індивідуальної, парної, групової і колективної форм організації навчальної діяльності учнів, ознайомили з різними інноваційними методами навчання, які використовують у своїй практиці, пояснили, що результативність у роботі досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, пошуками відповіді на питання: «Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?», що сучасний урок вимагає від педагога оптимального поєднання індивідуальної, парної, групової і колективної форм організації навчальної діяльності учнів, ознайомила з різними інноваційними методами навчання, які використовує у своїй практиці.

Звернули увагу молодих педагогів на те, що в сучаному часі одна з  родзинок успішного уроку є ІКТ: мультимедіа і комп’ютери. Використання засобів мультимедіа з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Саме новітні розробки в навчанні із застосуванням комп’ютерних технологій і методів у сукупності називають мультимедіа.

Визначила, що учитель має чітко усвідомити не тільки значення всієї теми, а й роль окремого уроку. Це допоможе уникнути перевантаження учнів, одноманітності структури уроків і методичних засобів.

Визначаючи обсяг матеріалу на урок, треба зіставити матеріал підручників з тим, що є в поурочних розробках і відповідних дидактичних посібниках, і відібрати оптимальний за змістом та обсягом. Перед тим як розв'язувати питання про залучення додаткового матеріалу, усвідомлюють методичне навантаження та послідовність вправ і завдань, відведених на урок, які є в підручнику. Саме цей аналіз підкаже вчителеві, що доцільніше застосувати: евристичну бесіду чи пояснення; читання тексту учнями або вчителем; роботу за таблицею підручника чи за текстом на дошці. Скажімо, якщо на уроці мови вивчається фонетичний матеріал, то й провідними методами його засвоєння мають бути спостереження за вимовою, зіставлення вимовленого й написаного слова. 

Тому важливо у виборі методів і прийомів навчання враховувати не тільки специфіку змісту, а й дидактичні функції різних методів. Це дасть змогу добирати таку їх послідовність, щоб економко і з найбільшою користю для розвитку учнів досягти навчальної мети уроку. Вчитель охарактеризувала «плюси» і «мінуси» різних методів

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/profesiyna_kompetentnist_uchitelya_yak_riven_yogo_profesiynoi_maysternosti.doc

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_79/files/vikoristannya_innovaciynih_pedagogichnih_tehnologiy.doc