Історія школи

 

     ЗОШ І ст. № 37 створена рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради від 28 червня 1995року № 379 як перша у місті Кіровограді початкова школа.

    Ми "будували" її власноруч, "цеглинка" до "цеглинки". На разі, з аварійного дошкільного закладу (  ЗОШ І ст. №37   розташована в приміщенні колишнього дитячого дошкільного закладу №57  , розрахованого на  12 груп ) зуміли "збудувати" пристойну сучасну школу початкового рівня навчання. 11 початкових класів з забезпеченням   повноцінного комфортного  навчально - виховного процесу: у кожному з них телевізор та DVD-плеєр, сучасна наочність, ігрові куточки або кімнати з пухкими килимами, тощо.

Обладнано згідно нормативних вимог і успішно функціонують також:

- Їдальня (120 посадочних місць) .

- Спальні та ігрові кімнати для  учнів 1-х класів.

- Спортивний зал , що у позаурочний час ефективно використовується як актовий (шляхом влаштування найпростіших декоративних доповнень).

- Кабінет для вивчення англійської мови, де є телевізор, DVD-плеєр, комп"ютер, сучасна наочність.

- Бібліотека з читальним залом, з комп"ютером та Інтернетом.

- Кабінет образотворчого мистецтва з мультимедійним обладнанням.

- Комп"ютеризовано та забезпечено доступом до Інтернету робочі місця адміністрації та секретаря.

       За роки існування ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області для успішного продовження навчання у найрізноманітніших навчальних закладах міста ІІ ступеня підготувала 1515 випускників. 

Основні напрями розвитку школи:

                 - психологізація навчально-виховного процесу;

                 - особистісно-орієнтований підхід;

                 - оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;

                 - інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу;

                 -  переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учнів і учителя;

                 -  впровадження технологій проектування управління.

Основні принципи діяльності школи:

                  Перший принцип – принцип єдності і диференційованості у змісті освіти.

                  Другий принцип – принцип гуманізації змісту освіти.

                  Третій принцип – принцип розвиваючого характеру навчання.

                  Четвертий – принцип педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем і учнем.

                  П’ятий принцип – індивідуалізація та диференціація навчання.

                  Шостий принцип – принцип оптимізації навчально-виховного процесу.

                  Сьомий принцип –- це принцип відкритості і динамічності освіти.

Основа діяльності :

                 - розвиток особистості учня;

                 -  виховання громадянина України;

                 - використання сучасних освітніх технологій навчання та виховання;

                 - навчити дитину мислити (розвиток інтелекту);

                 - формування моральних відносин;

                 - спонукання до зміцнення здоров’я.

Місія школи:   

створення організаційних, науково – методичних , інформаційних, ресурсних умов, які сприяють всебічному розвитку особистості, задоволенню інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб; забезпеченню науково-практичної підготовки талановитої молоді, виховання дитини як громадянина країни, національно та морально свідомої.

 


 

Головні завдання школи:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та  рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською  позицією, почуттям національної самосвідомості,   особистості, підготовленої до професійного  самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод   людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії ,   свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження  й зміцнення  фізичного та психічного здоров’я учнів ;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,  людину й суспільство.


 

  

 

 

 

 

 

 

  .  

 

 

 

 

 

 

 

nbsp;

/span