Ученическое самоуправление

       В школі створено самоврядівну учнівську організацію  "Веселкова країна”.

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

учнівського самоврядування

«Веселкова країна» ЗОШ I ст. № 37

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

Об’єднання учнівського самоврядування „ Веселкова країна ” створене на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей.

У своїй діяльності об’єднання керується даним Статутом.

Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальношкільна конференція, яка проводиться раз на рік.

       Учнівське самоврядування має двоступеневу  структуру: загальношкільну і класну, з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, тобто перші підпорядковуються останнім, а педколектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів. 

 

РОЗДІЛ 2

РАДА ВЕСЕЛЬЧАТ 

Рада Весельчат – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування «Веселкова країна», робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни  та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

РОЗДІЛ 2.1     

СТРУКТУРА РАДИ ВЕСЕЛЬЧАТ

Рада Весельчат складається з 16 членів (Голова + заступник, та по двоє членів ради на кожний загальношкільний керівний сектор).

З учнів обирається голова і заступник, члени секторів. Вибори проводяться на організаційному засіданні відкритим голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувало більшість голосів.
 

Рада Весельчат включає в себе такі сектори : 

«Помагайки»: трудовий десант;

«Прес-центр»: випуск газети; інформаційний випуск;

«Дванадцятка»: дисципліни і порядку;

«Сюрприз»: культмасовий сектор;

«Здоров'я»: санпост;

«Спорт»: спортивний сектор;

«Бережливі»: пост бережливих.

РОЗДІЛ 2.2

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ ВЕСЕЛЬЧАТ

 

Голова здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу центрів, проводить засідання Ради Весельчат.

Заступник голови ради здійснює роботу по активізації діяльності центрів, контролює виконання  рішень засідань ради. У разі відсутності голови виконує його обов’язки.

 

РОЗДІЛ 2.3

ЗАВДАННЯ СЕКТОРІВ ВЕСЕЛЬЧАТ ПО КЛАСАХ:

1. Члени сектора «Помагайки» допомагають класному  керівникові виконувати трудові доручення.

2.     Учні із сектора "Прес-центр" щомісяця готують матеріали для шкільної газети невеликого формату, в яких висвітлюють життя класного колективу, пишуть привітання, оголошення та подають на розгляд Ради Весельчат ( далі Ради).

3.     Сектор "Дванадцятка" - учні допомагають один одному у навчанні, ведеться щоденник поведінки, у якому учителі фіксують стан поведінки класу в цілому на уроці.

4.     У секторі "Здоров'я" учні слідкують за гігієною однокласників, виконують обов'язки санпосту.

5.     Сектор "Сюрприз" найбільше подобається учням, адже вони таємно від усіх в кінці тижня або місяця готують сюрприз для всього класу (привітання з Днем народження, до інших свят, сюжетно-рольові ігри).

6.     У секторі "Спорт" учні на перервах проводять ігри, естафети, ранкову гімнастику.

7.     Сектор "Бережливі" - учні перевіряють стан збереження шкільних підручників, парт, стільців.

ЗАВДАННЯ  ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ  КЕРІВНИХ  СЕКТОРІВ ВЕСЕЛЬЧАТ :

1.     Члени загальношкільних керівних секторів збирають дані класних секторів за результатами місячників та виносять їх на розгляд Ради.

2.      Підбивають підсумки за результатами місячників та шляхом відкритого голосування визначають переможців. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» - вирішальним є голос голови Ради.

3.     Учні із керівного сектора "Прес-центр" щомісяця готують випуск шкільної газети з матеріалів, наданих класами чи власне членами Ради, невеликого формату, в яких висвітлюють життя шкільного колективу, пишуть привітання, оголошення та подають на розгляд Ради . Газета видається за рішенням Ради (з допомогою педагога – організатора).

РОЗДІЛ 3

ФОРМИ  РОБОТИ РАДИ ВЕСЕЛЬЧАТ

 

Засідання Ради Весельчат проводиться згідно плану не рідше одного рази на місяць (четвертий тиждень місяця), ведеться план роботи (засідань) Ради Весельчат. При виникненні проблем , які потребують негайного вирішення, учнівська рада засідає частіше. Рішення  учнівської ради заслуховуються на загальношкільній лінійці .

Лінійки проводяться наступного дня після засідання Ради. На лінійку виносяться питання : звіти чергових 3 – 4 класів; повідомлення про діяльність школи на наступний місяць; застосування методів заохочення та покарання щодо конкретних вчинків; проведення підсумків  щодо справ, які відбувалися в школі ; нагородження переможців конкурсів.

Методи заохочення і покарання.

До покарань учнівською радою вводяться такі форми:

-         зауваження членів учнівської ради,

-          розгляд питання керівним сектором,

-         розгляд учнівською радою і висвітлення на загальношкільній лінійці.

Заохочення мають такі форми:

-         подяка на лінійці,

-         нагородження подякою Ради Весельчат,

-         нагородження грамотою дирекції школи,

-         фотографування для розміщення фотографій на стенді «Веселкові вісті»,

-         висвітлення результатів у шкільній газеті «Веселкові новини»,

-         згідно Положення про загальношкільний учнівський рейтинг «Розумники й розумниці» щороку, за підсумками рейтингу, - нагородження переможців за 8-ма номінаціями: «Воля до перемоги», «Ерудиція та глибина знань», «Громадянська позиція», «Збережемо світ навколо нас», «Світ прекрасного», «Сила тіла та сила духу», «Фантастичний проект», «Я не чарівник, я тільки вчуся».

 

РОЗДІЛ 4

ОБЛІК  РОБОТИ

Рада Весельчат проводить роботу з учнями, використовуючи різні форми: колективні , групові, індивідуальні .

Облік роботи секторів проводиться  на стенді  «Веселкові вісті».

 

РОЗДІЛ 5

ВЗАЄМОДІЯ  РАДИ З ІНШИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ І ПЕДКОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ

Ради Весельчат тісно співпрацює з гуртками та спортивними секціями, які діють в школі , сприяє поширенню інформації про них.

Ради Весельчат тісно співпрацює з членами педагогічного колективу за власним вибором як з консультантами з будь – яких питань.

 

РОЗДІЛ 6

ВИБОРИ ДО РАДИ ВЕСЕЛЬЧАТ 

Члени Ради Весельчат обираються  на класних зборах шляхом відкритого голосування простою більшості голосів на альтернативній  основі .

Голову , заступника обирають  на організаційному засіданні Ради Весельчат простою більшістю голосів на альтернативній  основі .

Голова може мати план діяльності у випадку його обрання .

 

РОЗДІЛ 6 .1

ПЕРЕВИБОРИ  І ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В РАДІ ВЕСЕЛЬЧАТ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЗА ТАКИХ УМОВ: 

1.     У випадку несистематичного виконання членами ради своїх обов’язків і нереагування на зауваження інших членів щодо покращення своєї роботи .

2.     У випадку, коли член ради порушує правила для учнів школи і не реагує на зауваження .

3.     У разі переїзду (зміни місця проживання ) чи переходу до іншої школи.

 

 

Учні повинні обрати нового члена Ради Весельчат не пізніше одного місяця з часу виключення.

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИХОВНОЇ РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 ПО КЛАСАХ ЗОШ I ст. № 37

 

Проблема: невисокий рівень творчої активності, а відповідно і творчих здібностей та інтелектуального розвитку учнів, с реально існуючою проблемою, вирішення якої в значній мірі залежить від наявності інтересу до активної діяльності, виконання різноманітної конкретної роботи.

Ідея: через створення гуманістично спрямованої системи самоврядування в учнівському колективі формувати громадянську активність, національну самосвідомість, життєтворчість особистості.

Мета: виховати національно-свідомого громадянина України, здатного реалізувати свої здібності, знайти відповідне місце в житті, займати в ньому активну громадську позицію, бути гуманною, принциповою, з відчуттям честі і гідності, справедливою особистістю.

Учнівські колективи поділяються на 7 міні-груп (сектори), які щомісячно мандрують секторами «Веселки».

 

Назви секторів:

 «Помагайки», «Прес-центр», «Дванадцятка», «Сюрприз», «Здоров'я», «Спорт», «Бережливі».

СТРУКТУРА:

«Помагайки»: трудовий десант;

«Прес-центр»: випуск газети; інформаційний випуск;

«Дванадцятка»: дисципліни і порядку;

«Сюрприз»:культмасовий сектор;

«Здоров'я»:санпост;

«Спорт»: спортивний сектор;

«Бережливі»: пост бережливих.

ЗАВДАННЯ СЕКТОРІВ

1.       Члени сектора «Помагайки» допомагають класному  керівникові виконувати трудові доручення.

2.     Учні із сектора "Прес-центр" щомісяця готують матеріали невеликого формату для шкільної газети, в яких висвітлюють життя класного колективу, пишуть привітання, оголошення.

3.     Сектор "Дванадцятка" - учні допомагають один одному у навчанні, ведеться щоденник поведінки, у якому учителі фіксують стан поведінки класу в цілому на уроці.

4.     У секторі "Здоров'я" учні слідкують за гігієною однокласників, виконують обов'язки санпосту.

5.     Сектор "Сюрприз" найбільше подобається учням, адже вони таємно від усіх в кінці тижня або місяця готують сюрприз для всього класу (привітання з Днем народження, до інших свят, сюжетно-рольові ігри).

6.     У секторі "Спорт" учні на перервах проводять ігри, естафети, ранкову гімнастику.

7.     Сектор "Бережливі" - учні перевіряють стан збереження шкільних підручників, парт, стільців.

 

Механізм дії системи

У кінці  місяця діти збираються на п'ятихвилинку, на ній кожен сектор звітує про виконану роботу протягом місяця, подає інформацію щодо результатів роботи до Ради весельчат (через членів Ради від класу), керівник сектора відзначає найактивніших. Потім сектори міняються, знайомляться з новими обов'язками, розподіляють доручення.

 

 

 

 

spanp class=/bnbsp;laquo;Воля до перемогиu